STRONA CZĘSTOCHOWSKIEGO STOWARZYSZENIA MATEMATYCZNEGO KANGUR

Aktualności


Testy w wersji ukraińskiej:

 1. Zaszyfrowane pliki w języku ukraińskim zostaną udostępnione organizatorom szkolnym na koncie szkoły mniej więcej 2 tygodnie przed konkursem.
 2. W dniu konkursu udostępnione zostanie hasło do odszyfrowania plików i organizatorzy będą mieli możliwość wydrukowania testów dla zainteresowanych uczniów.
 3. Uczeń powinien otrzymać treść zadań zarówno w języku polskim jak i ukraińskim.
 4. Wszystkich uczestników obowiązuje ta sama karta odpowiedzi.

 5. 07.12.2022 r.

  Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Szkolni Organizatorzy Konkursu "Kangur Matematyczny"!

  Informujemy, że 16 marca 2023 roku o godzinie 09:00 po raz XXXII odbędzie się Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny" (termin konkursu nie powinien ulec zmianie).

  Podajemy aktualne informacje związane z organizacją konkursu:

  1. Wpisowe za udział w konkursie wynosi 14zł od uczestnika.
  2. Każdy uczestnik, który wpłaci wpisowe do konkursu otrzymuje nagrodę uczestnictwa - układankę przestrzenną.
  3. Termin zgłaszania do konkursu upływa 11 lutego 2023 roku.
  4. Zgłaszanie szkół do konkursu odbywa się drogą elektroniczną na niezmienionych zasadach.
  5. Poprawne zgłoszenie szkoły musi się składać z:
   1. wypełnionej tabelki zgłoszeniowej (na koncie szkoły),
   2. dokonania wpłaty za zgłoszonych uczestników na konto:
   3. Częstochowskie Stowarzyszenie Matematyczne KANGUR
    36 1020 1664 0000 3902 0144 8547
    (jeśli przy wpłacie podany będzie kod szkoły z ubiegłej edycji to niepotrzebne są nam skany wpłat)

   4. skanu zgody Dyrektora Szkoły dla Szkolnego Organizatora na organizację konkursu przesłany na adres bujma@wp.pl
   5. po spełnieniu tych 3 elementów zostanie nadany szkole kod.
  6. Dotychczasowe hasła i loginy są aktualne. W przypadku zmiany Szkolnego Organizatora, zagubienia hasła lub loginu prosimy nie zakładać nowego konta szkoły tylko skontaktować się z Bożeną Ujma 601940422 lub Adamem 0żarowskim 698328729 w celu odzyskania danych.
  7. Jeżeli chcecie państwo uzyskać dla uczniów w swojej szkole testy w języku ukraińskim prosimy o pilne zgłoszenie tego faktu.
  8. Prosimy o aktualizację danych na koncie szkoły: adresu mailowego i telefonu szkoły oraz koordynatora- bezpośredni kontakt telefoniczny do Szkolnego Organizatora jest wykorzystywany tylko do celów informacyjnych i konkursowych.

  Regionalny Organizator
  Bożenna Ujma i Adam Ożarowski.


  10.02.2021 r.

  Szanowni Państwo!

  Informujemy, że ze względów logistycznych ulega zmianie adres pocztowy, pod który należy kierować korespondencję, a w szczególności materiały konkursowe (karty odpowiedzi uczestników).

  Nowy adres do korespondecji:
  Romanów 73c, 42-260 Kamienica Polska

  Mamy świadomość, że uwadze pojedynczych osób może umknąć ta informacja, wobec tego dotychczasowy adres będzie funkcjonował jeszcze wyjątkowo w tej edycji konkursu.

  Z poważaniem
  Bożenna Ujma - Prezes Stowarzyszenia


  Numer Konta Częstochowskiego Stowarzyszenie Matematycznego "Kangur"

  Nazwa banku: PKO BP

  Numer konta: 36 1020 1664 0000 3902 0144 8547

Kontakt

Częstochowskie
Stowarzyszenie
Matematyczne
"KANGUR"
Romanów 73c,
42-260 Kamienica Polska


e-mail:

Bożena Ujma (bujma@wp.pl)

Adam Ożarowski (aojarre@wp.pl)


telefon:

Bożena Ujma: 601940422

Adam Ożarowski: 698328729